Rejestr czynności przetwarzania

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

dokonywanych przez

Ostrowski Artur

NIP:6472344721, REGON:383766018

 

e-mail: kontakt@wneshop.pl,

nr tel.: 668180281

 

 

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

 

Kategorie przetwarzanych danych

 

Cel przetwarzania danych

 

Kategorie pozostałych odbiorców, którym dane są/będą ujawnione

 

Przekazanie danych

poza EOG
(nazwa państwa i podmiotu)

 

Planowane terminy usunięcia kategorii przetwarzanych danych

 

Klienci sklepu internetowego

 

dane identyfikacyjne, dane adresowe, informacje o składanych zamówieniach i zawartych umowach

 

udostępnienie sklepu internetowego, realizacja zawartych umów

 

dostawca platformy e-commerce

dostawcy płatności i banki

firmy kurierskie, poczta, operatorzy logistyczni

organy administracji publicznej (np. urząd skarbowy)

osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne

biuro rachunkowe

 

 

 

Osoby, do których kierowane są działania marketingowe

 

dane identyfikacyjne, adres e-mail, dane o preferencjach i upodobaniach zakupowych

 

marketing

 

dostawca platformy e-commerce

osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne

dostawcy rozwiązań do marketingu internetowego

 

 

 

Kontrahenci i dostawcy, podwykonawcy

 

dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane pracowników – osób występujących w imieniu kontrahentów, informacje potwierdzające kompetencje podwykonawców

 

prowadzenie działalności gospodarczej przez ADO z wykorzystaniem usług świadczonych przez kontrahentów i dostawców

 

osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne

biuro rachunkowe

organy administracji publicznej (np. urząd skarbowy)

 

 

 

Pracownicy

 

dane identyfikacyjne, dane adresowe, przebieg zatrudnienia, dane wymagane przez ZUS i US, informacja o zdolności do pracy, informacje o chorobach (zwolnieniach lekarskich)

 

prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu personelu

 

osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne

biuro rachunkowe

organy administracji publicznej (np. ZUS, urząd skarbowy)

podmiot medyczny, zapewniający wstępne badania lekarskie

podmiot zapewniający szkolenie BHP

 

 

 

Kandydaci do pracy

 

dane identyfikacyjne, dane adresowe, przebieg zatrudnienia, informacje o wykształceniu i umiejętnościach

 

prowadzenie niezbędnych działań związanych z rekrutacją

 

osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne

 

 

 

 

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa:

ADO stosuje środki bezpieczeństwa adekwatne do przetwarzanych danych osobowych, a także zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

 

  • Wśród stosowanych przez ADO środków znajdują się:
  • certyfikat SSL;
  • aktualne oprogramowanie antywirusowe;
  • drzwi zamykane na klucz – atestowane zamki;
  • hasła dostępowe;
  • gaśnica;

 

Szczegółowy opis znajduje się w Polityce Ochrony Danych stosowanej przez ADO.

Nasi partnerzy: